Циклова комісія "Бухгалтерський облік"


Циклова комісія «Бухгалтерський облік»- важлива ланка в організації навчально-методичної роботи в технікумі

Основною метою роботи циклової комісії є забезпечення якості підготовки фахівців здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики, забезпечувати якісну роботу на підприємствах, фірмах, організаціях та установах, уміти захищати інтереси власника та бізнесу. 

 

Завдання циклової комісії «Бухгалтерський облік»:


1.Удосконалювати науково-методичний рівень викладання дисциплін, вивчати і поширювати кращий педагогічний досвід, запроваджувати інноваційні методи навчання.
2.Розвивати у студентів ґрунтовні, фундаментальні знання і навички з дисциплін професійного циклу та готувати їх до свідомої активної участі в соціальному житті.

Заходи, які проводить циклова комісія: відкриті заняття з застосуванням інноваційних методів, інтерактивних засобів навчання; позаурочні заходи – олімпіади, науково-практичні конференції, конкурси з імітацією функцій бухгалтера.

 

Основні напрямки роботи  циклової комісії:


- розвивати в студентів ґрунтовні, фундаментальні навички з економічних дисциплін;
- формувати правові знання й співвідповідальність за долю нашої країни та  світу; виховувати в майбутніх фахівців особисті риси громадянина  України та сприйняття ідей гуманізму та демократії; готувати студентів до свідомої активної участі в суспільному житті української держави;
- забезпечувати  навчальний  процес у межах кредитно-модульної системи навчання, вдосконалювати  рейтингову  систему оцінювання знань студентів, професійну майстерність викладачів, проводити  обмін досвідом, вивчення та впровадження нових інформаційних технологій, розробляти навчально-методичні комплекси;
- залучати студентську молодь до навчально-дослідної роботи у рамках науково-практичних конференцій та семінарів з тематики циклової комісії.